fbpx

Polisy komunikacyjne dla Twojej firmy przygotowujemy w oparciu o warunki zawartej umowę flotowej. Cały proces zawarcia polisy jest w zakresie naszych obowiązków, od zebrania lub aktualizacji danych pojazdu, aż po dostarczenie polis.

Twoją polisę otrzymasz na jeden z dwóch sposobów::

-> pocztą elektroniczną, jeżeli jest wystawiony elektronicznie i nie wymaga podpisu

-> pocztą priorytetową lub przesyłką kurierską, jeżeli ubezpieczyciel wymaga podpisu.

Jako nasz klient, otrzymasz dostęp do systemu R2, w którym Ty i Twoi pracownicy będziecie mogli sprawdzić w każdej chwili bieżące informacje o swoich polisach oraz szkodach, a także pobrać skany polis i innych dokumentów.

W przypadku gdy zostaniemy poinformowani o wykupieniu pojazdu z leasingu lub gdy nastąpi zmiana numerów rejestracyjnych, sprawnie uzyskamy odpowiednie aneksy do polis i przekażemy je do Twojej firmy.