fbpx

Certum świadczy pełną obsługę szkód komunikacyjnych zarówno tych własnych jaki i z OC sprawcy. Towarzyszymy klientowi od zgłoszenia szkody poprzez cały proces likwidacji, aż do wypłaty całości należnego odszkodowania.

Bardzo istotne są zebrane dokumenty, które ułatwiają i przyspieszają likwidację szkody.  Dlatego podczas szkody należy pamiętać o spisaniu oświadczenia z miejsca zdarzenia na którym znajduje się numer polisy sprawcy, jak również należy wykonać dokumentację zdjęciową.

Poniżej może zobaczyć jak wygląda krok po kroku likwidacja szkody komunikacyjnej z CERTUM:

Procedura likwidacji szkód komunikacyjnych

Loader image

Przyjmiemy zgłoszenie szkody poprzez formularz zgłoszenia szkody na naszej stronie, mailem lub telefonicznie. Po weryfikacji i uzupełnieniu niezbędnych informacji zgłosimy szkodę do ubezpieczyciela z odpowiedniej polisy, uzyskamy numer szkody oraz kontakt do opiekuna szkody.

Następnie (nie czekając na oficjalne pismo ubezpieczyciela) przekażemy odpowiedniej osobie w Twojej firmie numer zgłoszonej szkody, listę potrzebnych dokumentów i dalsze wytyczne otrzymane od likwidatora.

Nasze doświadczenie oraz stały kontakt z likwidatorami, pozwalają już przy zgłoszeniu szkody określić katalog niezbędnych dokumentów i informacji, tak aby uniknąć opóźniania likwidacji Twojej szkody.

Wszystkie otrzymane dokumenty weryfikujemy, dodajemy do teczki szkody w systemie R2 i niezwłocznie przekazujemy dalej. Podpowiadamy też, jakie można stosować alternatywne rozwiązania, aby doprowadzić do wypłaty odszkodowania.

Wspólnie z Tobą ustalamy jaki ma być sposób likwidacji szkody (kosztorysowy czy fakturowy), kto ma otrzymać odszkodowanie (Twoja firma, serwis, leasing) oraz jakie dodatkowe świadczenia są potrzebne, aby w pełni pokryć wszystkie koszty i wydatki związane ze szkodą (auto zastępcze, utracone korzyści, utrata rynkowej wartości pojazdu itp.).

Zweryfikujemy kosztorys ubezpieczyciela (w porozumieniu z serwisem), mając na uwadze czy szkoda jest likwidowana z polisy OC sprawcy czy z Auto-Casco.

Na bieżąco będziemy monitorować czynności likwidatora oraz postęp naprawy pojazdu. Sprawdzimy, czy ubezpieczyciel wywiązuje się należycie z obowiązków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie flotowej oraz odpowiednich przepisach (Kodeks Cywilny, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych).

W przypadku, gdy zauważymy nieprawidłowości lub opóźnienia, będziemy interweniować zarówno w zakładzie ubezpieczeń, jak i w instytucjach nadzorujących ubezpieczycieli takich jak Komisja Nadzoru Finansowego.

Decyzja o wypłacie odszkodowania będzie przeanalizowana pod kątem zgodności z warunkami ubezpieczenia, kosztorysem i zakresem uszkodzeń, a także ustalonym sposobem likwidacji szkody oraz katalogiem zgłoszonych roszczeń.

Zweryfikowaną decyzję przekażemy do Twojej firmy wraz z objaśnieniami oraz podstawami wyliczenia odszkodowania oraz wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości.

Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania sprawdzimy, czy miał do tego prawo i przekażemy Ci odpowiednie wyjaśnienia.

Dla każdej niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela przygotujemy reklamację (odwołanie), aby uzyskać pełną wypłatę odszkodowania. W przypadku, gdy sytuacja będzie tego wymagała lub tak z Tobą ustalimy, wystąpimy ze skargą do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Finansowego, aby zmobilizować ubezpieczyciela do wywiązania się z zawartej umowy ubezpieczenia.

Jeżeli sprawa będzie wymagała skierowania na drogę postępowania sądowego będziemy aktywnie współpracować z Twoim prawnikiem , aby odpowiednio przygotować materiał dowodowy.