fbpx

Korzyści zawierania umów flotowych:

– ustalone i niezmienne warunki przez cały okres trwania umowy bez względu na bieżącą szkodowość,

– ubezpieczenia zawierane są u jednego ubezpieczyciela na 12 miesięcy bez potrzeby negocjowania stawek przy każdej polisie,

– możliwość negocjacji atrakcyjnych stawek pomimo wysokiego wskaźnika szkodowości,

– w przypadku nowych pojazdów mamy gotową ofertę bez zbędnych zapytań do ubezpieczycieli,

przewidywalny koszt ubezpieczenia na cały rok co pozwala rozplanować koszty w firmie.

Dla kogo jest umowa flotowa?

– umowę można zawierać u niektórych ubezpieczycieli nawet już od 5 pojazdów. W większości przypadków minimum wynosi 10 pojazdów i nie muszą to być tylko pojazdy osobowe.

– jest możliwe zawarcie umowy dla kilku przedsiębiorstw, które powiązane są kapitałowo lub osobowo, co często pozwala uzyskać wymagane minimum pojazdów oraz zmniejszyć negatywne skutki szkodowości i uzyskać dużo bardziej atrakcyjne warunki finansowe.

Co z pojazdami w leasingu?

Pojazdy użytkowane na podstawie umów leasingowych mogą również być objęte umową flotową pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymogi leasingu.

Zawierane przez nas umowy flotowe spełniają te warunki i klient ma wówczas możliwość wyboru czy ubezpiecza pojazd przez leasing czy we własnej flocie. Od wielu lat obserwujemy, że w zdecydowanej większości przypadków (>80%) oferty flotowe są bardziej atrakcyjne niż te oferowane przez leasingi.

Poniżej możesz zapoznać się z poszczególnymi krokami zawarcia umowy o flotowej dla Twojej firmy:

Procedura zawarcia Umowy Flotowej

Loader image

Wspólnie z klientem ustalamy, jakie rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych (Auto-Casco, szyby, NNW, Assistance, ochrona prawna) mają mieć zastosowanie dla poszczególnych pojazdów lub grup pojazdów. Uzgadniamy również, które elementy umów ubezpieczenia mają kluczowe znaczenie przy ocenie ofert.

Zbieramy informacje o pojazdach na podstawie dokumentów źródłowych (dowodów rejestracyjnych, polis, istniejących wykazów, danych z portalu historiapojazdu.gov.pl).

Nie wymagamy od klienta tworzenia zestawień. Dla pojazdów, które mają mieć ubezpieczenie AC sporządzamy wyceny wartości rynkowej w systemie Eurotax z uwzględnieniem wszystkich koniecznych korekt. Po sprawdzeniu wykaz pojazdów importujemy do naszego systemu.

Na podstawie wykazu zbieramy zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych od wszystkich ubezpieczycieli, ewentualne braki uzupełniając informacjami z bazy UFG.

Przygotowujemy slip brokerski (zapytanie) uwzględniające wynik badania potrzeb klienta i przesyłamy go do wszystkich ubezpieczyciel, którzy oferują ubezpieczenia flotowe na naszym rynku. W następnych dniach pozyskujemy oferty, analizujemy je i negocjujemy warunki cenowe oraz zakresowe.

Przeprowadzamy analizę porównawczą wynegocjowanych ofert, która zawiera wszystkie istotne elementy umów ubezpieczenia (zakres, wyłączania, udziały własne i franszyzy). Na tej podstawie opracowujemy rekomendacją brokerską, która naszemu klientowi wskazuje najlepszą z ofert. Rekomendacja zawiera listę argumentów, które przemawiają za wyborem wskazanej oferty.

Rekomendacja wraz z analizą oraz treścią ofert i OWU, wraz z ich szczegółowym omówieniem podczas spotkania, stanowi materiał, na podstawie którego klient może podjąć świadomą decyzję o wyborze ubezpieczyciela oraz wariantu oferty.

Zgodnie z decyzją klienta wnioskujemy do ubezpieczyciela o przygotowanie umowy flotowej i sprawdzamy jej treść z ofertą i wszystkimi ustaleniami z negocjacji. Gotową umowę przekazujemy do klienta do podpisania.

Przekazujemy wskazanym pracownikom Twojej firmy komplet informacji na temat zawartej umowy flotowej oraz procedur związanych z wystawianiem poszczególnych polis, zgłaszania i likwidacji szkód. Informacje te będą stale dostępne na koncie klienckim naszego systemu informatycznego. Dla osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia przeprowadzamy szkolenie stacjonarne lub online.

Na bieżąco monitorujemy wykonywanie umowy flotowej, w tym zwierane polisy oraz zgłaszane szkody. Informacje udostępniamy w formie okresowych raportów.

Monitoring obejmuje także przypominanie o terminach zapłaty składek oraz terminach badań technicznych pojazdów.